Câu hỏi: Bọ hung tiếng anh là gì?

Trả lời: maybug – scarab

Scarabaeidae (tên tiếng Anh: Scarab beetles, thường gọi là Họ Bọ hung) là một họ bọ cánh cứng với hơn 30.000 loài phân bố trên toàn cầu. Việc phân loại họ này chưa ổn định, với nhiều lý thuyết khác nhau và một số đề xuất mới cũng đã được nêu ra. Một số phân họ được liệt kê ở đây có thể sẽ không tồn tại lâu trong họ này vì chúng có thể được giáng xuống cấp thấp hơn.

Các loài động vật có khắp mọi nơi và có cả xung quanh chúng ta nhất là các loại côn trùng. Chúng ta gặp chúng ở cạnh chung ta hàng ngày nhất là với trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ rất thích các loài côn trùng có màu sắc sặc sỡ như chuồn chuồn, bướm,… Vậy các bạn đã biết các con trùng đó trong tiếng Anh là gì chưa? Cách phát âm của chúng trong tiếng Anh là gì chưa?

Sau đây hãy cùng Hzzgjt tìm hiểu thêm về từ vựng của các loài côn trùng nhé!

 • Dragonfly /’dræɡ,ənflaɪ/: Con chuồn chuồn
 • Grasshopper /græs,hɑpər/: Châu chấu
 • Louse /laʊs/: Con rận
 • Moth /mɔθ/: Bướm đêm
 • Wasp /wɑsp/: Tò vò
 • Mosquito – /məs’ki:tou/: Con muỗi
 • Fly /flaɪ/: Con ruồi
 • Cockroach /’kɑk,roʊʧ /: Con gián
 • Aphid /eɪfɪd/: Con rệp
 • Cricket /’krɪkɪt/: Con dế
 • Larva /lɑrvə/: Ấu trùng
 • Cicada /si’kɑ:də/: Ve sầu
 • Locust /’loukəst/: Cào cào
 • Flea /fli/: Bọ chét
 • Caterpillar /kætə,pɪlər/: Con sâu bướm
 • Ant /ænt/: Kiến
 • Nymph /nɪmf/: Con nhộng
 • Bee /bi/: Con ong
 • Millipede /’mɪlə,pid: Con rết
 • Bed bug /bed bʌɡ/: Con rệp
 • Beetle/ˈbiːtl/: Con bọ cánh cứng
 • Butterfly /ˈbʌtərflaɪ/: Con bướm
 • Earthworm /ˈɜːrθwɜːrm/: Con giun đất
 • Firefly/ˈfaɪərflaɪ/: Con đom đóm
 • Longhorn beetle /ˈlɑːŋhɔːrn ˈbiːtl/: Con xén tóc
 • Millipede /ˈmɪlɪpiːd/: con cuốn chiếu
 • Pupa /ˈpjuːpə/: Con nhộng
 • Rice weevil /raɪs ˈwiːvl/: Con mọt gạo
 • Scorpion /ˈskɔːrpiən/: Con bò cạp
 • Silkworm /ˈsɪlkwɜːrm/: Con tằm
 • Spider/ˈspaɪdər/: Con nhện
 • Stick bug /stɪk bʌɡ/: Con bọ que
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: Con bọ xít
 • Termite /ˈtɜːrmaɪt/: Con mối
 • Wasp /wɑːsp/: Con ong bắp cày

Nguồn: https://jes.edu.vn/tu-vung-ve-cac-loai-con-trung-trong-tieng-anh

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “Bọ hung tiếng anh là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Hzzgjt để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =