Con ruồi tiếng Anh là Fly

Những từ vựng liên quan đến con ruồi. Có rất nhiều loại ruồi trong tự nhiên, phổ biến nhất bao gồm:

 • Ruồi giấm: Fruit fly
 • Ruồi lính đen: Black solider fly
 • Ruồi nhặng: Blow fly
 • Ruồi nhà: House fly
 • Ruồi đàn: Cluster fly
 • Ruồi trâu: Gadfly hoặc Horse fly

Về cuộc sống của một con ruồi, chúng ta sẽ học về vòng đời của chúng theo thứ tự:

 • Egg: trứng
 • Larva: ấu trùng, giòi
 • Adult: trưởng thành
 • Pupa: nhộng

Tùy nhiên, về các loại bệnh mà chúng gây ra không kém phần quan trọng, gồm những loại sau đây:

 • Sốt xuất huyết: Dengue Fever
 • Sốt rét: Malaria
 • Bệnh do vi rút Zika: Virus Zika disease
 • Bệnh viêm màng não: Meningitis
 • Bệnh sốt vàng da: Yellow Fever

Cuối cùng, nhận thấy được sự nguy hiểm của con ruồi, chúng ta sẽ có một số từ vựng liên quan để phòng chống chúng:

 • Lưới đập ruồi: Fly-swatter
 • Chim đớp ruồi: Flycatcher bird
 • Bẫy ruồi: Fly-trap
 • Vợt bắt ruồi: Fly-net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × three =