LỊCH TRÌNH TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Trong tiếng Anh, lịch trình  là schedule

Schedule nghĩa là lịch trình, chỉ một công cụ quản lý thời gian hiệu quả, cơ bản nhất bao gồm danh sách các công việc cần làm, thời gian, thứ tự , địa điểm,…dựa trên chuỗi sự kiện thứ tự xảy ra. Cách tạo nên lịch trình tùy theo nhu cầu, thói quen của mỗi người để đạt được kết quả tốt nhất. Lịch trình có thể được ghi bằng giấy, kiểu sơ đồ hoặc máy tính, hình ảnh, thậm chí không bằng bất cứ hình thức nào mà chỉ chỉ một loạt các công việc cần thực hiện.

THÔNG TIN CHI TIẾT TỪ VỰNG

Cách viết:  Schedule

Phát âm Anh – Anh:   /ˈʃedʒ.uːl/

Phát âm Anh – Mỹ:  /ˈskedʒ.uːl/

Từ loại: Danh từ

Nghĩa tiếng Anh: a list of planned activities or things to be done showing the times or dates when they are intended to happen or be done

Nghĩa tiếng Việt: Lịch trình – danh sách các hoạt động đã lên kế hoạch hoặc những việc cần thực hiện hiển thị thời gian hoặc ngày khi chúng dự định sẽ xảy ra hoặc được thực hiện

VÍ DỤ ANH VIỆT 

Mỗi ví dụ sẽ giúp người học ghi nhớ lâu và nhanh hơn về từ vựng vừa học được. Vậy nên studytienganh chia sẻ một số ví dụ Anh – Việt cụ thể có sử dụng Schedule – lịch trình để bạn theo dõi.

 • Everything went according to schedule
 • Mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình
 •  
 • We expect the building work to be completed ahead of schedule.
 • Chúng tôi kỳ vọng công việc xây dựng sẽ được hoàn thành trước lịch trình
 •  
 • What’s your schedule for this morning?
 • Lịch trình của bạn cho sáng nay là gì?
 •  
 • The training schedule wasn’t very well thought out.
 • Lịch trình đào tạo không được tính toán kỹ lưỡng.
 •  
 • We are already two months behind schedule.
 • Chúng tôi đã chậm hơn hai tháng so với lịch trình
 •  
 • If our schedules coincide, we’ll go to Tokyo together.
 • Nếu lịch trình của chúng tôi trùng khớp, chúng tôi sẽ đến Tokyo cùng nhau.
 •  
 • He had returned to her active schedule with friends, and volunteering.
 • Anh đã trở lại với lịch trình hoạt động của cô với bạn bè và hoạt động tình nguyện.
 •  
 • It aggressively exploits the parallelism made possible by sending requests to multiple remote data sources simultaneously and by scheduling tasks to run on multiple processors.
 • Nó khai thác tích cực tính song song được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu đến nhiều nguồn dữ liệu từ xa đồng thời và bằng cách lập lịch trình các tác vụ để chạy trên nhiều bộ xử lý.
 •  
 • A series of tasks were used to elicit approach in toddlers over two visits, scheduled 3 month apart.
 • Một loạt các nhiệm vụ được sử dụng để gợi ý cách tiếp cận ở trẻ mới biết đi trong hai lần khám, được lên lịch trình cách nhau 3 tháng.
 •  
 • If the first contact could not be scheduled prior to hospital discharge, a home visit was scheduled as close to discharge as possible.
 • Nếu lần tiếp xúc đầu tiên không thể được sắp xếp trước khi xuất viện, một cuộc thăm khám tại nhà được lên lịch trình càng gần ngày xuất viện càng tốt.
 •  
 • The outcomes of five different vaccination schedules were examined.
 • Kết quả của năm lịch tiêm chủng khác nhau đã được kiểm tra.
 •  
 • The schedule of injections was chosen in order to have all two categories of superovulated oocytes ready for experimentation on the same day.
 • Lịch tiêm đã được lựa chọn để có tất cả hai loại tế bào trứng bội nhiễm sẵn sàng cho thí nghiệm trong cùng một ngày.
https://www.speedrun.com/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.madinamerica.com/forums/users/vesinhcongnghiepgfc/
https://www.intensedebate.com/people/vesinhgfc
https://nouw.com/vesinhcongnghiepgfc/v-sinh-cong-nghip-gfc-clean-38081286
https://pantip.com/profile/6819411#topics
https://seedandspark.com/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.viewbug.com/member/vesinhcongnghiepgfc
https://coub.com/vesinhcongnghiepgfc
https://cycling74.com/author/61db9b415e4db16e7b91d3f4
https://www.vingle.net/posts/4211263
https://piqs.de/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.longisland.com/profile/vesinhcongnghiepgfc
https://my.desktopnexus.com/vesinhcongnghiepgfc/
https://www.dobreprogramy.pl/@vesinhcongnghiepgfc
https://subrion.org/members/info/vesinhcongnghiepgfc/
http://www.rohitab.com/discuss/user/221709-vesinhcongnghiepgfc/
https://www.allmyfaves.com/vesinhcongnghiepgfc
https://tulieu.violet.vn/document/ve-sinh-cong-nghiep-gfc-13348009.html
https://twinoid.com/user/10032971
http://qooh.me/vesinhgfc
https://www.microsoftpartnercommunity.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/111019
https://kenhsinhvien.vn/wall/vesinhcongnghiepgfc.1096042/#about
https://ello.co/vesinhcongnghiepgfc
https://www.pearltrees.com/vesinhcongnghiepgfc
https://www.metal-archives.com/users/vesinhcongnghiepgfc
https://anchor.fm/vesinhcongnghiep-gfc
https://active.popsugar.com/@vesinhcongnghiepgfc/profile
https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1639644.page
https://app.roll20.net/users/9998848/ve-sinh-cong-nghiep-gfc
https://www.metooo.com/u/vesinhcongnghiepgfc
https://blip.fm/vesinhcongnghiepgfc
https://www.viki.com/users/vesinhcongnghiepgfc/about
https://www.copytechnet.com/forums/members/vesinhcongnghiepgfc.html
https://sketchfab.com/vesinhcongnghiepgfc
https://folkd.com/user/vesinhcongnghiepgfc
https://tapas.io/vesinhcongnghiepgfc
http://hawkee.com/profile/910051/
https://wakelet.com/@vesinhcongnghiepgfc
https://www.divephotoguide.com/user/vesinhcongnghiepgfc/
https://pinshape.com/users/1799916-vesinhcongnghiepgfc#designs-tab-open
https://letterboxd.com/vesinhgfc/
http://forums.qrecall.com/user/profile/266990.page
https://www.producthunt.com/@vesinhcongnghiepgfc
https://gitlab.com/vesinhcongnghiepgfc
https://www.bakespace.com/members/profile/vesinhcongnghiepgfc/1434712/
https://www.bonanza.com/users/51477489/profile
https://www.provenexpert.com/vesinhcongnghiepgfc/
https://angel.co/u/vesinhcongnghiepgfc
https://unsplash.com/@vesinhcongnghiepgfc
https://bittube.tv/profile/vesinhcongnghiepgfc
https://musicbrainz.org/user/vesinhcongnghiepgfc
https://my.archdaily.com/us/@vesinhcongnghiepgfc
https://player.me/vesinhcongnghiepgfc/about
http://www.effecthub.com/user/2090694
https://pbase.com/vesinhcongnghiepgfc/profile
https://os.mbed.com/users/vesinhcongnghiepgfc/
http://recipes.mentaframework.org/user/profile/177404.page
https://www.facer.io/u/vesinhcongnghiepgfc
https://www.ultimate-guitar.com/u/vesinhgfc
https://www.wishlistr.com/vesinhcongnghiepgfc/
http://www.good-tutorials.com/users/vesinhgfc
https://www.plimbi.com/author/58786/vesinhcongnghiepgfc
https://pastebin.com/u/vesinhcongnghiepgfc
https://exercism.org/profiles/vesinhcongnghiepgfc
http://chogo.vn/members/vesinhcongnghiepgfc.6975/#about
https://www.roleplaygateway.com/member/vesinhcongnghiepgfc/
https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1140337-vesinhgfc
https://whitehat.vn/members/vesinhcongnghiepgfc.89596/
https://forums.ubisoft.com/member.php/7367548-vesinhgfc
https://dribbble.com/vesinhcongnghiepgfc/about
https://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/209384.page
https://lab.quickbox.io/vesinhcongnghiepgfc
https://www.crokes.com/vesinhcongnghiepgfc/profile/
https://paper.li/~/publisher/99a7aca6-fd36-4dc4-bcf9-e7065050945c
https://www.flickr.com/people/194773483@N03/
https://able2know.org/user/vesinhcongnghiepgfc/
https://www.mobafire.com/profile/vesinhcongnghiepgfc-1028661
https://play.eslgaming.com/player/17522043/
https://www.credly.com/users/vesinhcongnghiepgfc/badges
http://maisoncarlos.com/UserProfile/tabid/42/userId/957013/Default.aspx
https://dev.funkwhale.audio/vesinhcongnghiepgfc
http://forums.cysticfibrosis.com/member.php/118430-vesinhcongnghiepgfc
https://alexathemes.net/forums/users/nang30484/
https://keeprecipes.com/vesinhcongnghiepgfc
https://diendanseo.backlink.com.vn/members/vesinhcongnghiepgfc.8534/#about
https://fr.quora.com/profile/Vesinhcongnghiepgfc
https://www.africahunting.com/members/vesinhcongnghiepgfc.74633/#about
http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1458766/Default.aspx
https://storium.com/user/vesinhcongnghiepgfc
https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/vesinhcongnghiepgfc/
https://devrant.com/users/vesinhgfc
https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/56675/Default.aspx
https://vesinhgfc.livejournal.com/profile
https://webhitlist.com/profile/VesinhcongnghiepGFC
https://www.strata.com/forums/users/vesinhcongnghiepgfc/
http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1114312/Default.aspx
http://programujte.com/profil/37091-vesinhcongnghiepgfc/
https://rabbitroom.com/members/vesinhcongnghiepgfc/profile/
https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2386895
https://www.mixcloud.com/vesinhcongnghiepgfc/
http://www.authorstream.com/vesinhcongnghiepgfc/
https://vesinhcongnghiepgfc.newgrounds.com/
https://www.behance.net/vesinhcgfc
https://issuu.com/vesinhcongnghiepgfc
https://jsfiddle.net/vesinhcongnghiepgfc/t1fbzvs8/
https://www.reverbnation.com/vesinhcongnghiepgfc
https://hub.docker.com/u/vesinhcongnghiepgfc
https://speakerdeck.com/gfc
http://mcspartners.ning.com/profile/VesinhcongnghiepGFC
https://www.phuot.vn/members/vesinhcongnghiepgfc.268019/#about
https://comandosupremo.com/forums/index.php?members/vesinhcongnghiepgfc.3678/#about
https://pastelink.net/ed6ve3o6
https://www.2banh.vn/members/vesinhcongnghiepgfc.108054/
https://www.thephotoforum.com/members/vesinhcongnghiepgfc.275675/#about
https://8tracks.com/vesinhcongnghiepgfc
https://www.blurb.com/user/vesinhgfc
https://www.openstreetmap.org/user/vesinhcongnghiepgfc
https://vesinhcongnghiepgfc.contently.com/
https://mastodon.cloud/web/accounts/107597061064911348
https://www.tickaroo.com/user/61dbe579b41e55061a0bf1b3
https://www.magcloud.com/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.spreaker.com/user/15973630
https://www.chordie.com/forum/profile.php?section=about&id=1273021
https://profile.hatena.ne.jp/vesinhcongnghiepgfc/
https://bitcoinblack.net/community/vesinhcongnghiepgfc/info/
https://dembuon.vn/members/vesinhcongnghiepgfc.134392/
http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/userId/116111
https://linktr.ee/vesinhcongnghiepgfc
https://cope4u.org/forums/users/vesinhcongnghiepgfc/
https://descubre.beqbe.com/p/vesinhcongnghiepgfc
https://cvt.vn/members/vesinhcongnghiepgfc.1399956/#about
https://12mua.net/members/vesinhcongnghiepgfc.620966/#about
https://www.woddal.com/vesinhcongnghiepgfc
https://en.eyeka.com/u/vesinhcongnghiepgfc
https://mantrabrain.com/support-forum/users/vesinhcongnghiepgfc/
https://lazi.vn/userinfo/vesinhcongnghiep
https://www.watchfreeks.com/members/vesinhcongnghiepgfc.157638/#about
http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/73955/Default.aspx
http://forum.dmec.vn/index.php?members/vesinhcongnghiepgfc.27481/
http://www.pokerinside.com/profiles/view/458788
https://www.sammyboy.com/members/vesinhcongnghiepgfc.172832/#about
https://www.pling.com/u/vesinhcongnghiepgfc/
https://greenhomeguide.com/users/vesinhcongnghiep-gfc
https://hyperspaces.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=user&qa_1=vesinhcongnghiepgfc
https://luvly.co/users/vesinhcongnghiepgfc
http://scoringcentral.mattiaswestlund.net/member.php?action=profile&uid=164567
https://www.free-ebooks.net/profile/1364030/vesinhcongnghiep-gfc
https://www.theoutbound.com/vesinhcongnghiepgfc
https://www.quia.com/profiles/vesinhcongnghiepgfc
https://www.aoezone.net/members/vesinhcongnghiepgfc.115709/#about
https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/vesinhcongnghiepgfc/profile/
https://www.feedsfloor.com/profile/vesinhcongnghiepgfc
https://iszene.com/user-180299.html
https://www.klusster.com/portfolios/v-sinh-cong-nghi-p-gfc
https://uklianjiang.com/home.php?mod=space&uid=579575
https://www.troublefreepool.com/members/vesinhcongnghiepgfc.312125/#about
https://git.project-hobbit.eu/vesinhcongnghiepgfc
https://forum.dzpknews.com/space-uid-410759.html
https://www.debwan.com/vesinhcongnghiepgfc
https://gettogether.community/profile/28323/
https://homeinspectionforum.net/user/profile/51596.page
https://forum.mobilelegends.com/home.php?mod=space&uid=863754&do=profile
https://www.storeboard.com/vesinhcongnghiepgfc
https://worldcosplay.net/member/1021215
https://influence.co/vesinhcongnghiepgfc
http://mayfever.crowdfundhq.com/users/vesinhcongnghiep-gfc
https://network-marketing.ning.com/members/VesinhcongnghiepGFC
https://community.teltonika-gps.com/user/vesinhcongnghiepgfc
http://prsync.com/v-sinh-cng-nghip-gfc/
https://community.windy.com/user/vesinhgfc
https://nhadatdothi.net.vn/members/vesinhcongnghiepgfc.18072/
https://huzzaz.com/user/vesinhgfc
https://www.knownhost.com/forums/members/vesinhcongnghiepgfc.18031/#about
http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/122724/Default.aspx
http://ttlink.com/vesinhcongnghiepgfc
http://danketoan.com/members/vesinhcongnghiepgfc.552841/#about
https://onlyfans.com/vesinhcongnghiepgfc
https://blogfreely.net/vesinhcongnghiepgfc/profile
https://androidforums.com/members/vesinhcongnghiepgfc.2151842/
http://www.synthedit.com/qa/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.funadvice.com/vesinhcongnghiepgfc
http://onlineboxing.net/jforum/user/profile/147974.page
https://nootheme.com/forums/users/vesinhcongnghiepgfc/
https://www.helpforenglish.cz/profile/233002-vesinhcongnghiepgfc
http://bbs.vrcore.org/home.php?mod=space&uid=425833
https://notionpress.com/author/451096
https://www.gametabs.net/user/413755
https://www.dohtheme.com/community/members/vesinhcongnghiepgfc.34548/#about
https://www.hebergementweb.org/members/vesinhcongnghiepgfc.203169/
https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42288756
https://community.7daystodie.com/profile/100038-vesinhcongnghiepgfc/
https://www.noteflight.com/profile/2076c2be93619ebb54c3ece34b305283f495d02d
http://tupalo.com/en/users/3298589
https://forums.alliedmods.net/member.php?u=319405
https://zenwriting.net/vesinhcongnghiepgfc/profile
https://writeablog.net/vesinhcongnghiepgfc/profile
https://www.stageit.com/vesinhcongnghiepgfc
https://openlibrary.org/people/vesinhcongnghiepgfc
https://www.huntingnet.com/forum/members/vesinhcongnghiepgfc.html
https://recordsetter.com/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.misterpoll.com/users/2526130
https://www.myminifactory.com/users/vesinhcongnghiepgfc
https://www.evensi.com/profile/3609171/pages/
https://gab.com/vesinhcongnghiepgfc
http://qooh.me/vesinhgfc
https://www.mobypicture.com/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.twitch.tv/vesinhcongnghiepgfc/about
https://www.logobids.com/users/vesinhcongnghiepgfc
https://www.question2answer.org/qa/user/vesinhcongnghiepgfc
https://startupmatcher.com/p/vsinhcngnghipgfc
https://www.rctech.net/forum/members/vesinhgfc-264937.html
https://easypropertylistings.com.au/support/users/vesinhcongnghiepgfc/
https://cults3d.com/en/users/vesinhcongnghiepgfc
https://archive.org/details/@vesinhcongnghiepgfc
https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=196255
https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=f9ba7a1ec4b379c60a8ae7b98b71def4
http://bcmoney-mobiletv.com/vesinhcongnghiepgfc
https://soundcloud.com/vesinhcongnghiepgfc
https://hubpages.com/@vesinhcongnghiepgfc
https://3dlabprint.com/forums/users/nang30484/
https://www.cplusplus.com/user/vesinhcongnghiepgfc/
https://ko-fi.com/vesinhcongnghiepgfc
https://vnxf.vn/members/vesinhgfc.32510/#about
http://cannabis.cluster005.ovh.net/french/forum/member.php?u=843335
https://www.zintro.com/profile/zi97656e0f
http://riosabeloco.com/User-Profile/userId/146542
https://gotartwork.com/Profile/vesinhcongnghiep-gfc/122886/
https://www.sqlservercentral.com/forums/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.cakeresume.com/me/vesinhcongnghiepgfc
https://www.beatstars.com/vesinhcongnghiepgfc/about
https://www.openlearning.com/u/vsinhcngnghipgfc-r5iyu5/
https://teletype.in/@vesinhcongnghiepgfc
https://profile.ameba.jp/ameba/vesinhcongnghiepgfc/
https://www.hulkshare.com/vesinhcongnghiepgfc
https://www.diggerslist.com/vesinhcongnghiepgfc/about
https://www.crunchyroll.com/user/vesinhcongnghiepgfc
https://wefunder.com/vesinhcongnghiepgfc
https://www.metroflog.co/vesinhcongnghiepgfc
https://www.lifeofpix.com/photographers/vesinhcongnghiepgfc/
https://www.digi.com/support/forum/user/vesinhcongnghiepgfc
https://www.jigsawplanet.com/vesinhcongnghiepgfc?viewas=1eb0c8e656e9
https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,867341/
https://www.slideserve.com/vesinhcongnghiepgfc
https://independent.academia.edu/vesinhcongnghiepgfc
https://www.creativelive.com/student/vesinhcongnghiep-gfc
http://kwtechjobs.com/?author=227146
https://demo.wowonder.com/1641872419173548_154969
https://postheaven.net/vesinhcongnghiepgfc/profile
https://www.checkli.com/vesinhcongnghiepgfc
https://www.zippyshare.com/vesinhcongnghiepgfc
https://www.codechef.com/users/vesinhgfc
https://clyp.it/user/kfnkd03x
https://www.cheaperseeker.com/u/vesinhcongnghiepgfc
https://www.veoh.com/users/vesinhcongnghiepgfc
https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=357617
https://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=154812
http://photozou.jp/user/top/3303030
https://forum.kryptronic.com/profile.php?section=personal&id=173023
https://hypothes.is/users/vesinhcongnghiepgfc
https://www.youmagine.com/vesinhcongnghiepgfc/designs
http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/79484/Default.aspx
https://ignitiondeck.com/id/dashboard/?backer_profile=141477
https://hypothes.is/users/vesinhcongnghiepgfc
https://visual.ly/users/vesinhcongnghiepgfc/portfolio
https://www.weddingbee.com/members/vesinhcongnghiepgfc/
https://www.voubs.com/user/vesinhcongnghiepgfc/220407/fullinfo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − 3 =