Hồi ở Mỹ, mình kể chuyện “Dế mèn phiêu lưu ký” cho mấy nhóc 6-8 tuổi bằng tiếng Anh, có đoạn bác Xén Tóc cắt nghiến mất bộ râu dài và đẹp của dế mèn. Bác Xén Tóc không gọi là “hair-cutter” mà là “beetle”, cái tên không liên quan gì tới tóc cả. Còn “râu” của dế mèn thì sao? Mình lúng túng một lúc, phán bừa “the hair of the cricket” rồi hỏi lại: “Do you know it?”.

Bọn trẻ cười tít mắt “Yes, it’s the antenna”. Mình chữa ngay “Yes, so the beetle cut the antenna of the cricket”… Cái râu của dế mèn gọi là “antenna”, bác Xén Tóc cũng có một bộ như thế.

Lông chim tiếng Anh là “feather”. Tiếng Việt mình có câu “nhẹ như lông hồng”, thì tiếng Anh cũng có câu “light as a feather”.

Chơi cầu lông, quả cầu lông được làm từ lông gà hoặc lông vịt, nó gọi là gì nhỉ? Trong thi đấu chính thức người ta gọi là “shuttercock”, nhưng dân Mỹ hay gọi ngắn gọn là “birdie”.

Nhà mình nuôi con mèo, nhưng rụng lông nhiều quá, nên đành mang cho người khác. Lông mèo tiếng Anh là “cat hair”? Không phải, “hair” là từ được sử dụng “độc quyền” cho người. Còn lông của các loại động vật khác được gọi chung là “fur”, ví dụ “dog fur” (lông chó), “cat fur” (lông mèo), “tiger fur” (lông hổ)… “Fur” là từ mà khi nhắc tới, người ta liên tưởng ngay đến thứ gì đó mềm và mịn. 

Thế còn lông nhím thì sao? Nó chẳng mềm mịn như lông gấu hay lông hổ, chắc hẳn nó có một cái tên khác. Chính xác, lông nhím gọi là “quill” – “porcupine quill”.

Mọi người có biết vảy cá là gì không? Cá mà sống trên bờ chắc hẳn cũng có lông, nhưng ở dưới nước nó có vảy. “Scale” – giống như “cái cân” ấy – vảy cá là “fish scale”. Động từ của nó, to “scale the fish” có nghĩa là “cân con cá” hay “đánh vảy cá”? Đáp án là “đánh vảy cá”, còn nếu muốn “cân con cá”, bạn cần phải “weight

http://info.uniden.com/twiki/bin/view/Main/TopTPHCM
https://stopjunkmail.tribe.so/user/top8tphcm
https://www.wpgmaps.com/forums/users/top8tphcm/
https://www.peakprosperity.com/user/top8tphcm/
http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/tabid/60/userId/3342/Default.aspx
https://www.virtualdj.com/user/top8tphcm/index.html
http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/3342/Default.aspx
https://www.sailnet.com/members/top8tphcm.537967/#about
https://metaldevastationradio.com/top8tphcm
https://nowewyrazy.uw.edu.pl/profil/top8tphcm
http://tinkbox.ph/learn/tutorial/top8tphcm-0
https://deepai.org/profile/top8tphcm
http://www.gxmg.gov.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=19589
https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4339
https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=836&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=False
http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/top8tphcm.34395/
https://git.sicom.gov.co/top8tphcm
https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=gioi-thieu-top8tphcm
https://sxd.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=165
https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/top8tphcm-2/
https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2087/
https://seotot.edu.vn/members/top8tphcm.10146/
https://hauionline.edu.vn/members/top8tphcm.4846/
https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=10201
https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=7119
http://cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=5224
http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=1687
https://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=9289
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/HoiDapDauTu/DispForm.aspx?ID=309
http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/Lists/HoiDap_NEW/DispForm.aspx?ID=10861
http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/DispForm.aspx?ID=254
http://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/AllItems.aspx?View={5EB3AAD9-6CBF-4A11-9332-60278E755684}&FilterField1=LinkTitleNoMenu&FilterValue1=Top8%20TPHCM
http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=4349
https://www.ices.dk/ICESSurveys/Lists/2018_Tools_for_EBM/DispForm.aspx?ID=506
http://hpn.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=140645
http://vinhcuu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=512820
http://syt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1675835
http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1660766
http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=738187
http://bdt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=5545
http://doantncshcm.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=11369
http://tanphu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=836477
http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=488337
http://hoichuthapdo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61636
http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=897
http://dufo.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=75
http://diza.dongnai.gov.vn/Lists/TinTuc2/DispForm.aspx?ID=4944
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=3833
https://monre.gov.vn/Portal/Lists/LienHe/DispForm.aspx?ID=214
https://sgtvt.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=3412
http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=553
https://sp.upcomillas.es/grupos-de-trabajo/ImasJ/Lists/Tu%20opinin%20importa/Flat.aspx?RootFolder=%2Fgrupos%2Dde%2Dtrabajo%2FImasJ%2FLists%2FTu%20opinin%20importa%2FTop8%20TPHCM&FolderCTID=0x0120020075A09A47390A434F8D73C57257C21697
http://www.amchp.org/Calendar/Lists/MCH%20EVents/DispForm.aspx?ID=554&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eamchp%2Eorg%2FCalendar%2FLists%2FMCH%2520EVents%2Fcalendar%2Easpx
https://haiha.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={7E514906-0FE6-4A87-BE79-4FD0DC0A7D5B}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Top8tphcm&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://hoanhbo.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={94F376BB-2B79-420A-A51E-72CF1128A7A2}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Top8tphcm
https://www.just.edu.jo/facultiesanddepartments/facultyofengineering/departments/chemicalengineering/lists/alumni%20survey/DispForm.aspx?ID=3051
http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1104&TLID=2145
https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=2040
http://qlkh.ued.udn.vn/hoi-dap/969/
https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/hoi-dap/805/
http://xaandung.hatinh.gov.vn/hoi-dap/842/
https://pctt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/617/
http://xahuonglong.hatinh.gov.vn/hoi-dap/174/
https://ict.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2427/
http://xanamphucthang.hatinh.gov.vn/hoi-dap/427/
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/hoi-dap/484/
http://xatandan.hatinh.gov.vn/hoi-dap/1089/
https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2087/
https://chuthapdohatinh.org.vn/hoi-dap/789/
https://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/tra-loi/a-1727
https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=22866
https://www.yenbai.gov.vn/pci/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=39
https://sokhoahocvacongnghe.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1363
https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1358
https://sovhttdl.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=2733
https://yenbai.gov.vn/phong-chong-ma-tuy/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1471
https://sotttt.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1575
https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1399
http://www.bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2246
http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/top8tphcm/
http://www.bvlpvinhlong.vn/Default.aspx?tabid=536&ch=1759
http://benhvienvinhchau.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2426
https://moj.gov.vn/pakn/Pages/danh-sach-phan-anh-kien-nghi.aspx?ItemID=2407
https://dbndhanoi.gov.vn/portal/lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1869
http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2345
http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1946
http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2124
http://history.lib.ntnu.edu.tw/wiki/index.php/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85:Top8tphcm
http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2040
https://dli.nkut.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=16984
http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=44371
http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2681
https://sarscoviki.app.vanderbilt.edu/wiki/User:Top8tphcm
https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/top8tphcm
http://www.trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1385
http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2276
http://www.bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=11175
http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=555
http://www.de.kuas.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=16978
http://kndn.gdnn.gov.vn/en-US/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=5859
https://www.kiengiang.dcs.vn/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=362
https://bandantoc.backan.gov.vn/lists/hi%20p/allitems.aspx?View={60C1DA5B-1639-4A6F-8B27-BC11CE479740}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Top8tphcm&InitialTabId=Ribbon%2EList&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://stnmt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=343
https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=69307
https://myctb.org/wst/kck-yvp2/Lists/Join%20the%20Network/DispForm.aspx?ID=12001
https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=10860
http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1855
http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=4038
http://bvdk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=2769
http://ttttgdsk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=810
http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/top8tphcm/
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=125221#p1724689
https://top8tphcm.amebaownd.com/posts/22880850?_ga=2.198869672.666982302.1635478432-651270624.1635478432
https://www.figma.com/@top8tphcm
https://617b6d47e10f0.site123.me/
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700371/helvia/bitacora/index.cgi
https://top8tphcm.hpage.com/
https://forums.iis.net/members/top8tphcm.aspx
https://bookme.name/top8tphcm
https://reedsy.com/discovery/user/top8tphcm
https://tldrlegal.com/users/top8tphcm
https://top8-tphcm.sitey.me/
https://www.wpgmaps.com/forums/users/top8tphcm/
https://www.pozible.com/profile/top8tphcm
https://thefeedfeed.com/top8tphcm
http://ml007.k12.sd.us/PI/Lists/Post%20Tech%20Integration%20Survey/DispForm.aspx?ID=6589
https://www.edirecthost.com/main/message_board/?msgbrd=9&topic=11624
https://violet.vn/user/show/id/13426347
https://www.pling.com/u/top8tphcm/
https://www.techrum.vn/members/top8tphcm.175128/#about
https://www.bitrated.com/top8tphcm
https://forums.tornbanner.com/user/top8tphcm
https://www.discogs.com/fr/user/top8tphcm
https://top8tphcm.8b.io/
https://top8-tphcm.mailchimpsites.com/
https://vn.bebee.com/bee/top8-tphcm/posts
https://doodleordie.com/profile/top8tphcm
https://artmight.com/user/profile/307910
https://www.musicinafrica.net/users/top8-tphcm
https://linqto.me/n/top8tphcm
https://radiovybe.com/top8tphcm
http://search.shamaa.org/web/top8tphcm/home
https://redliberal.com/web/accounts/107183000745270565
http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1888
https://zoacum.com/author/top8-tphcm-4755/
http://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12752
http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=28909
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=735466&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ealexandria%2Egov%2Eeg%2FLists%2Fcomp%5Fnew%2FAllItems%2Easpx
http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=9027
https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/Lists/Discusion%20de%20grupo/DispForm.aspx?ID=3417
http://hospital.ju.edu.jo/Lists/ask_doctor/DispForm.aspx?ID=3674
https://www.tandan.com.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=1963
https://www.partidulverde.ro/test2/-/message_boards/message/203376
https://business.go.tz/en/web/rashid.ndimbo/~/86020/home/-/message_boards/message/20246368
https://za.zalo.me/v3/verifyv2/pc?token=linkgiday&continue=https://top8tphcm.com/
https://maps.google.com/url?sa=t&url=https://top8tphcm.com
https://bit.ly/top8tphcm
https://profile.hatena.ne.jp/top8tphcm/profile
https://top8tphcm.medium.com/about
https://top8tphcm.mystrikingly.com/
https://top8tphcm.doodlekit.com/
https://top8tphcm.blogspot.com/
https://top8tphcm.page.tl/
https://www.vingle.net/posts/3860784
https://twitter.com/top8tphcm
https://www.reddit.com/user/top8tphcm/posts/
https://www.scoop.it/u/top8-tphcm
https://www.diigo.com/profile/top8tphcm
https://www.instapaper.com/p/top8tphcm
https://trello.com/top8tphcm/activity
https://www.folkd.com/user/top8tphcm
https://list.ly/top8tphcm/lists
https://tapas.io/top8tphcm
https://degreed.com/profile/top8tphcm/collection
https://www.pinterest.com/top8tphcm/_saved/
https://www.flickr.com/people/top8tphcm/
http://vi.gravatar.com/top8tphcm
https://www.blogger.com/profile/06128710160403700149
https://myspace.com/top8tphcm
https://stackoverflow.com/users/story/16591229
https://www.openstreetmap.org/user/Top8tphcm
https://forums.asp.net/members/top8tphcm.aspx
https://www.pexels.com/@top8tphcm-89380666
https://fliphtml5.com/homepage/qbcms
https://sketchfab.com/top8tphcm
http://guildwork.com/users/top8tphcm
https://speakerdeck.com/top8tphcm
https://letterboxd.com/top8tphcm/
https://soundcloud.com/top8tphcm
https://www.threadless.com/@top8tphcm/activity
https://www.thingiverse.com/top8tphcm/designs
https://ko-fi.com/top8tphcm82139
https://www.podomatic.com/podcasts/top8tphcm-com
https://www.patreon.com/top8tphcm
https://thimpress.com/forums/users/top8tphcm/
https://www.minds.com/top8tphcm/
https://ask.fm/top8tphcmcom
https://coolors.co/u/top8tphcm
http://www.cplusplus.com/user/top8tphcm/
https://www.beatstars.com/top8tphcm/about
https://www.tor.com/members/top8tphcm/
https://www.bonanza.com/users/49777208/profile
https://www.question2answer.org/qa/user/top8tphcm
https://forums.steinberg.net/u/top8tphcm/summary
http://www.authorstream.com/top8tphcm/
http://www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/profile/175336.page
https://www.domestika.org/pt/top8tphcm
https://www.myminifactory.com/users/top8tphcm
https://www.hulkshare.com/top8tphcm
https://os.mbed.com/users/top8tphcm/
https://expo.dev/@top8tphcm
https://www.forexfactory.com/top8tphcm
https://worldcosplay.net/member/993711
https://www.stem.org.uk/user/975314
https://www.longisland.com/profile/top8tphcm
https://www.play.fm/top8tphcm
https://app.roll20.net/users/9427817/top8tphcm
https://my.desktopnexus.com/top8tphcm
https://subrion.org/members/info/top8tphcm/
https://musescore.com/top8tphcm
https://www.sqlservercentral.com/forums/user/top8tphcm
https://player.me/top8tphcm/about
https://v4.phpfox.com/top8tphcm
https://blip.fm/profile/top8tphcm/
https://www.cakeresume.com/me/top8tphcm
http://recipes.mentaframework.org/user/profile/146715.page
http://www.lawrence.com/users/top8tphcm/
https://www.methodspace.com/members/top8tphcm/profile/
https://www.woddal.com/top8tphcm
https://www.zoimas.com/profile/top8tphcm/about
http://sonicsquirrel.net/detail/user/top8tphcm/
https://mxsponsor.com/riders/top8tphcm
https://www.avenza.com/forums/users/top8tphcm-com/
https://www.youmagine.com/top8tphcm/designs
https://osf.io/5pfra/
http://molbiol.ru/forums/index.php?showuser=1195778
http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/68665/Default.aspx
https://ignitiondeck.com/id/dashboard/?backer_profile=112879
https://visual.ly/users/top8tphcmcom/portfolio
https://www.windsurf.co.uk/forums/users/top8tphcm/
https://www.goodreads.com/user/show/139810433-top8tphcm
https://www.voubs.com/user/top8tphcm/216506/fullinfo
http://rosalind.info/users/top8tphcm/
http://www.croquet.no/phpbb/profile.php?mode=viewprofile&u=19721&sid=6c304c2f8a733f14d311f916a9c3e2ce
https://starity.hu/profil/298816-top8tphcm/
https://www.turnkeylinux.org/user/1582825
https://forums.kleientertainment.com/profile/1391191-top8tphcm/?tab=field_core_pfield_16
https://www.trainsim.com/vbts/member.php?461969-top8tphcm
https://amara.org/vi/profiles/profile/j4aS4cRbVe4gZYsev4GOmGnues_80cqtn1ZSLAFbNLI/
https://www.teachertube.com/user/channel/top8tphcm
http://www.atlasroleplay.com/forum/profile/top8tphcm
https://band.us/band/85237642/intro
https://experiment.com/users/ttop8tphcm
https://pubhtml5.com/homepage/emzfw
https://www.fimfiction.net/user/452839/top8tphcm
https://www.designnominees.com/profile/top8-tphcm
https://knowyourmeme.com/users/top8tphcm
https://dogforum.co.uk/members/top8tphcm.106678/
https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/379032
https://www.gaiaonline.com/profiles/top8tphcm/45616557/
https://timeswriter.com/members/top8tphcm/profile/
https://ebusinesspages.com/top8tphcm.user
https://top8tphcm.webgarden.com/
https://forum.pcformat.pl/top8tphcm-u
https://forums.giantitp.com/member.php?246591-top8tphcm
https://support.themecatcher.net/forums/users/top8tphcm
https://mastodon.online/web/accounts/107063544086507011
http://talktoislam.com/user/top8tphcm
https://kuwestions.248am.com/user/top8tphcm
https://hashnode.com/@top8tphcm
http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/8325/Default.aspx
https://telegra.ph/Top8-TPHCM-10-08
http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/194730/Default.aspx
https://www.bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/109262
http://testsoc.invamama.ru/home.php?mod=space&uid=173155
http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/68665/Default.aspx
http://aldenfamilydentistry.com/UserProfile/tabid/57/userId/381776/Default.aspx
https://www.adaxes.com/questions/user/top8tphcm
https://www.kill-tilt.fr/forums/users/top8tphcm/
https://people.sap.com/top8tphcm
https://slides.com/top8tphcm
https://www.spyropress.com/forums/users/top8tphcm/
https://kenhrao.com/members/top8tphcm.17032/#about
https://www.click49.net/forum/members/top8tphcm.124846/#about
https://javabyab.com/user/top8tphcm
https://azviet.biz/members/top8tphcm.16046/
https://seekingalpha.com/user/55088183/comments
https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=1585821
https://wood-swing-d0c.notion.site/Top8-TPHCM-dc2fc938c7e24c1da76eb2b505ac88d3
https://forum.cloudron.io/user/top8tphcm
http://top8tphcm.iamarrows.com/gioi-thieu-top8tphcm
https://ourstage.com/profile/jjdfjzmozkom
http://www.stencyl.com/users/index/1132394
https://soc.cungcap.net/top8tphcm
http://www.ccwin.cn/space-uid-5227621.html
https://www.curezone.org/m/profile.asp?un=top8tphcm
https://aesopstoryengine.com/users/top8tphcm/
https://www.sitelike.org/similar/top8tphcm.com
https://vhearts.net/top8tphcm
http://top8tphcm.huicopper.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.yousher.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://bbs.ftbj.net/home.php?mod=space&uid=714953
https://www.babelcube.com/user/top8-tphcm
http://top8tphcm.trexgame.net/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.wpsuo.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.fotosdefrases.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.bearsfanteamshop.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.cavandoragh.org/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.lucialpiazzale.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.raidersfanteamshop.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.tearosediner.net/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.image-perth.org/gioi-thieu-top8tphcm
http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/357969
http://top8tphcm.theburnward.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.timeforchangecounselling.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://top8tphcm.lowescouponn.com/gioi-thieu-top8tphcm
http://www.interleads.net/classifieds/user/profile/553774
http://forum1.shellmo.org/member.php?action=profile&uid=1288279
http://163.30.42.16/~health2017/userinfo.php?uid=5298804
https://nexodyne.com/member.php?u=118523
http://www.0510365.com/home.php?mod=space&uid=7475038
http://www.szltgd.com/space-uid-2066518.html
http://www.automotiveforums.com/vbulletin/member.php?u=835644
https://answerpail.com/index.php/user/top8tphcm
http://www.ksjy88.com/home.php?mod=space&uid=1682396
https://www.iniuria.us/forum/member.php?232836-top8tphcm
http://www.classifiedadsubmissionservice.com/classifieds/user/profile/307534
http://olm.nicht-wahr.de/mybb/member.php?action=profile&uid=2238768
http://www.topfrage.de/index.php?qa=user&qa_1=top8tphcm
http://bigapple.idv.tw/discuz/home.php?mod=space&uid=1314635
http://www.errorbase.net/user/top8tphcm
http://forum.monferraglia.it/member.php?action=profile&uid=309381
https://muabanraovattop.com/members/top8tphcm.8042/#about
http://dataload.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=9435
https://ask.digitalskillsbd.com/user/top8tphcm
https://www.booknose.win/top8-tphcm
http://tilengine.org/forum/member.php?action=profile&uid=72948
http://www.y4yy.com//user/top8tphcm
https://innovation.cccb.org/web/tphcm/home/-/blogs/gioi-thieu-top8tphcm?_33_redirect=https%3A%2F%2Finnovation.cccb.org%2Fweb%2Ftphcm%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://justpaste.it/6sgde
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/sl/web/top8tphcm/home/-/blogs/gioi-thieu-top8tphcm?_33_redirect=http%3A%2F%2Fyasunitransparente.ambiente.gob.ec%2Fsl%2Fweb%2Ftop8tphcm%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=150740
https://www.autositechecker.com/domain/top8tphcm.com
https://www.africahunting.com/members/top8tphcm.71806/#about
https://vatgia.com/raovat/4177/16386031/gioi-thieu-ve-top8tphcm.html
http://forums.ernieball.com/members/61246.html
https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/top8tphcm/
https://www.webwiki.com/top8tphcm.com
https://twinoid.com/user/10016788
https://www.microsoftpartnercommunity.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/95929
https://kenhsinhvien.vn/wall/top8tphcm.1089264/#about
http://cs.astronomy.com/members/top8tphcm/default.aspx
https://www.unlok.ca/users/top8tphcm/
https://anchor.fm/top8tphcm
https://active.popsugar.com/@top8tphcm/profile
https://www.skillshare.com/profile/Tphcm-Top8/708614244
https://www.copytechnet.com/forums/members/top8tphcm.html
https://www.producthunt.com/@tphcm_top8
https://www.pearltrees.com/top8tphcm
https://www.provenexpert.com/top8tphcm/
https://angel.co/u/top8-tphcm
https://unsplash.com/@top8tphcm
https://pastebin.com/u/top8tphcm
https://my.archdaily.com/us/@top8-tphcm
http://www.effecthub.com/user/1969025
https://pbase.com/top8tphcm/profile
https://whitehat.vn/members/top8tphcm.87472/
https://forums.ubisoft.com/member.php/7025498-top8tphcm
https://play.eslgaming.com/player/17124793/
http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/174899.page
https://www.gaudeo.cz/forums/user/top8tphcm/
https://spacesimcentral.com/community/profile/top8tphcm/
https://alexathemes.net/forums/users/top8tphcm-com/
https://fr.quora.com/profile/Tphcm-Top8
https://www.africahunting.com/members/top8tphcm.71806/#about
http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1072634/Default.aspx
https://digg.com/@tphcm-top8
https://top8tphcm.livejournal.com/profile
https://www.behance.net/top8tphcm
http://forum.ppr.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=524392
http://mcspartners.ning.com/profile/top8tphcm
http://mcspartners.ning.com/forum/topics/top8-tphcm
https://pastelink.net/38p7d
http://programujte.com/profil/35364-top8tphcm/
https://gitlab.pagedmedia.org/top8tphcm
https://www.thephotoforum.com/members/top8tphcm.269569/#about
https://www.blurb.com/user/top8tphcm?profile_preview=true
https://mastodon.cloud/web/accounts/106770713417528415
https://descubre.beqbe.com/p/top8tphcm
http://cityup.org/bbs/space-uid-458215.html
https://cvt.vn/members/top8tphcm.1397700/
https://greenhomeguide.com/users/top8-tphcm
https://www.watchfreeks.com/members/top8tphcm.156996/#about
https://forums.funny-games.biz/members/top8tphcm.2013056/
http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/userId/108009
https://roundme.com/@top8tphcm/about
http://www.pokerinside.com/profiles/view/443102
https://mantrabrain.com/support-forum/users/top8tphcm/
https://www.opencode.net/top8tphcm
https://hyperlethal.shivtr.com/members/3105246
https://www.theoutbound.com/top8-tphcm
https://forum.mobilelegends.com/home.php?mod=space&uid=830742&do=profile
https://www.storeboard.com/top8tphcm1
https://www.spoke.com/people/top8-tphcm-612613a730f3ed1bdf0a4d3e
https://homeinspectionforum.net/user/profile/42067.page
https://slsl.lithium.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/425323
http://mayfever.crowdfundhq.com/users/top8tphcm
https://www.forum-hilfe.de/user/39962-top8tphcm/#about
https://network-marketing.ning.com/members/Top8TPHCM
https://gettogether.community/profile/25775/
http://prsync.com/top-tphcm/
https://community.windy.com/user/top8tphcm
https://nhadatdothi.net.vn/members/top8tphcm.13938/
https://huzzaz.com/user/top8tphcm
https://www.debwan.com/top8tphcm
https://www.redbubble.com/fr/people/top8tphcm/shop?asc=u
http://danketoan.com/members/top8tphcm.547892/#about
https://recordsetter.com/user/top8tphcm
https://www.gametabs.net/user/407042
https://www.dohtheme.com/community/members/top8tphcm.29735/
https://www.klusster.com/portfolios/top8tphcm
https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42275531
https://community.7daystodie.com/profile/95408-top8tphcm/?tab=field_core_pfield_1
http://onlineboxing.net/jforum/user/profile/123368.page
https://ajarproductions.com/pages/products/in5/answers/user/top8tphcm
https://www.noteflight.com/profile/fc6c8c8ee16327d6dfce19b59891d533b3278dda
https://gitlab.sgalinski.de/top8tphcm
https://suckhoetoday.com/members/15879-top8tphcm.html
https://coub.com/top8tphcm
https://openlibrary.org/people/top8tphcm
https://www.huntingnet.com/forum/members/top8tphcm.html
https://www.evensi.com/profile/top8-tphcm/3588320/savethedate/
http://photozou.jp/user/top/3290142
https://www.twitch.tv/top8tphcm
https://www.logobids.com/users/top8tphcm
https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=116919
https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=ab83bcc9c00994dc90c4b305a51bd43e
https://forum.autocarindia.com/profile/85412-top8tphcm/?tab=field_core_pfield_11
http://bcmoney-mobiletv.com/top8tphcm
https://www.max2play.com/en/forums/users/top8tphcm/
http://cannabis.cluster005.ovh.net/french/forum/member.php?u=780953
https://www.zintro.com/profile/zi66263c80?ref=Zi66263c80
https://catchthemes.com/support-forum/users/top8tphcm/
https://www.giveffect.com/users/1045003-top8tphcm
https://www.crunchyroll.com/user/top8tphcm
https://www.lifeofpix.com/photographers/top8tphcm/
https://www.jigsawplanet.com/top8tphcm?viewas=152c018a269d
https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,852908/
https://www.creativelive.com/student/top8-tphcm?via=accounts-freeform_2
http://kwtechjobs.com/?author=145450
https://demo.wowonder.com/top8tphcm
https://postheaven.net/top8tphcm/gioi-thieu-ve-top8tphcm
https://clyp.it/user/peobl0t2
https://www.cheaperseeker.com/u/top8tphcm
https://www.veoh.com/users/top8tphcm
https://www.checkipdomain.com/site/top8tphcm.com
https://forum.flitetest.com/index.php?members/top8tphcm.57073/#about
https://www.cordylink.com/site/top8tphcm.com
https://www.siteprice.org/website-worth/top8tphcm.com
https://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=447895&p=38241395#post38241395
https://forum.simflight.com/profile/112779-top8tphcm/?tab=field_core_pfield_11
https://forum.acronis.com/user/365390
https://buddybio.com/top8tphcm
https://oyaaa.net/top8tphcm
https://top8tphcm.blogpayz.com/5130823/top8tphcm
https://gitx.lighthouseapp.com/users/848298
https://www.onfeetnation.com/profile/Top8TPHCM
https://www.mobafire.com/profile/top8tphcm-1008166
https://form.jotform.com/top8tphcmcom/ve-top8tphcm
https://git.qt.io/top8tphcm
https://nouw.com/top8tphcm/top8–37944080
https://openuserjs.org/users/top8tphcm
https://easypropertylistings.com.au/support/users/top8tphcm/
https://publicwww.com/websites/top8tphcm.com/
https://ficwad.com/a/top8tphcm
https://comicvine.gamespot.com/profile/top8tphcm/about-me/
https://writeablog.net/top8tphcm/gioi-thieu-ve-top8tphcm
https://hyperspaces.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=user&qa_1=top8tphcm
https://www.codechef.com/users/top8tphcm
http://qa.pandora-2.com/index.php?qa=user&qa_1=top8tphcm
https://www.otosaigon.com/members/top8tphcm.358418/#about
https://en.eyeka.com/u/top8tphcmcom
https://www.pofex.com/website/top8tphcm.com
https://www.godry.co.uk/members/Top8TPHCM
https://www.linkmio.com/site/top8tphcm.com
https://www.xosothantai.com/members/top8tphcm.500113/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + five =