Thuốc diệt côn trùng tiếng Anh là Insect repellent.

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến thuốc diệt côn trùng có thể các bạn sẽ cần.

  • Thuốc diệt gián: cockroach poison
  • Termiticides: Thuốc diệt mối
  • Thuốc diệt kiến: ant killer
  • Inse: cticides:  thuốc trừ sâu
  • Thuốc diệt ruồi: Fly killer
  • Thuốc diệt mối: Termiticide
  • Thuốc diệt cỏ: Herbicide
  • Pesticide:  thuốc trừ sâu bọ See more translate

Với những gợi ý trên chắc hẳn các bạn đã có thêm cho mình những kiến thức về các từ ngoài thuốc trừ sâu ra. Chúc các bạn thành công nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × two =