Thuốc diệt mối tiếng Anh là Termiticide.

Ngoài thuốc diệt mối thì dưới đây là một số gợi ý có thể bạn sẽ quan tâm:

  • Thuốc diệt mọt: Insecticide
  • Thuốc diệt bọ gậy: rodent insecticide
  • Thuốc diệt ruồi: Fly killer
  • Thuốc diệt muỗi: Insecticide
  • Thuốc diệt kiến: Ant killer
  • Thuốc diệt chuột: Mouse poison
  • Thuốc diệt lăng quăng: Larvicides
  • Thuốc diệt bọ xít: stink bug killer
  • Thuốc diệt gián: Cockroach poison

Với những gợi ý trên chắc hẳn các bạn đã biết thêm được một số từ vựng về các loại côn trùng khác ngoài thuốc diệt mối. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống va học hỏi thêm những từ vựng hợp lí.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 2 =